Student Webmail   |   Noticeboard   |   E Secretary   |   E Library   |   Webmail
Skype Me™!
 
Emotional Intelligence


Δήλωση Συμμετοχής  

Στα πλαίσια των επιμορφωτικών προγραμμάτων το MKC City College διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ:  από την θεωρία στην πράξη

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009, 10:00πμ - 17:00μμ*

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε μια από τις πιο ουσιαστικές δεξιότητες της ανθρώπινης ψυχής: τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (E.Q.), σημαντικό παράγοντα προσωπικής εξέλιξης και ισορροπίας και εξαιρετικά χρήσιμο στη σύγχρονη πολύπλοκη και ανασφαλή πραγματικότητα.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα  επιχειρηθεί η προσέγγιση και η κατανόηση της   συναισθηματικής νοημοσύνης, η ικανότητα που έχει καθένας να την αναπτύξει καθώς και ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει αυτή η ψυχική δεξιότητα στη βελτίωση των σχέσεων τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε επαγγελματικό - κοινωνικό επίπεδο καθώς επίσης και τη δημιουργία καλύτερου επικοινωνιακού κλίματος στην καθημερινότητά μας.

Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί το θεωρητικό πλαίσιο μαζί με τις επί μέρους εννοιολογικές αναφορές του και θα δοθούν κατευθύνσεις και τεχνικές για το πώς μπορεί καθένας να περάσει από την θεωρία στην πράξη.

Το μοντέλο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες:

Θεματικές ενότητες:    
 1. Αυτοεπίγνωση -  Αυτοδιαχείριση
 2. Κοινωνική Επίγνωση -  Διαχείριση Σχέσεων
 3. Διαχείριση Κρίσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε όλους του εργαζόμενους.
 • Σε όσους αναζητούν μια πιο σαφή και δημιουργική διέξοδο στα καθημερινά, μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα επικοινωνίας στο χώρο εργασίας.
 • Σε όσους στοχεύουν στην βελτίωση των σχέσεων με συναδέλφους και ανωτέρους.
 • Σε όσους επιθυμούν να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους και το θυμό τους ώστε να τους δημιουργούν λιγότερα προβλήματα αλλά και λιγότερο στρες στον προσωπικό και επαγγελματικό χώρο.
 • Σε όλους όσους επιθυμούν απλώς και μόνο να αναπτύξουν αυτή τη δεξιότητα, ακόμη κι αν δεν έχουν να λύσουν στριφνά επαγγελματικά ή προσωπικά ζητήματα.

Αναλυτική Παρουσίαση Σεμιναρίου:

Ο παλαιότερος ορισμός για την έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης δόθηκε το 1920 από τον Thorndike:
«Η Συναισθηματική Νοημοσύνη περιγράφει ικανότητες που είναι μεν διαφορετικές από τη γνωστική νοημοσύνη , όπως γνώση του εσωτερικού κόσμου, του εαυτού και της κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά συμπληρωματικές σε αυτήν».

Ο Goleman καθιέρωσε τον όρο το 1995 ως εξής:

«Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι ένα σύνολο συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και γνώσεων που βοηθάνε το άτομο να προσαρμοστεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Είναι επίσης η ικανότητα να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να χειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και να δημιουργεί μέσα από αυτή τη γνώση κίνητρα για τον εαυτό του.»

Μια δεκαετία και πλέον αργότερα, η έννοια και η ουσία της ΣΝ καθίσταται όλο και πιο αναγκαία στο σύγχρονο κόσμο, αν και συχνά η αποσαφήνισή της από το ευρύ κοινό ανιχνεύεται ως μονομερής ή και λανθασμένη.  Στον προτεινόμενο σεμινάριο, στόχος είναι η προσέγγιση και η κατανόηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, η ικανότητα που έχει καθένας να την αναπτύξει καθώς και ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει αυτή η ψυχική δεξιότητα στην βελτίωση της καθημερινής ζωής, τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε επαγγελματικό - κοινωνικό επίπεδο.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθεί το θεωρητικό πλαίσιο μαζί με τις επί μέρους εννοιολογικές αναφορές του και θα δοθούν παράλληλα κατευθύνσεις και τεχνικές για το πώς μπορεί καθένας να περάσει από την θεωρία στην πράξη.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται εκτενέστερα η θεματολογία:

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α΄:
Στην πρώτη ενότητα τίθεται το γενικό θεωρητικό πλαίσιο και σε μια δεύτερη φάση περνάμε στην κατανόηση των ειδικότερων εννοιών που συνθέτουν την ΣΝ, με τη σειρά σημασίας τους για την επίτευξη καλών κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων.

α) Αυτοεπίγνωση - Αυτοδιαχείριση:   Γιατί είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ΣΝ; Πώς μπορεί να μάθει το υποκείμενο να επικοινωνεί σωστότερα με τον εαυτό του, να αναγνωρίζει και να ταυτοποιεί τα συναισθήματά του, να χειρίζεται τα αρνητικά και θετικά, να ορίζει το πλαίσιο της επιλογής του; Πώς ανιχνεύονται τα προσωπικά όρια, πώς βελτιώνεται η επικοινωνία ώστε να μπει κανείς σε μια διαδικασία σωστής αλληλεπίδρασης τόσο με τον εαυτό του όσο και με τους άλλους;

ΕΝΟΤΗΤΑ  Β΄:
Θα περάσουμε στο δεύτερο επίπεδο της αναλυτικής παρουσίασης, από το ατομικό στο κοινωνικό.

β) Κοινωνική Επίγνωση - Διαχείριση σχέσεων: Εμείς και οι άλλοι: πώς μπορεί το υποκείμενο να ελέγχει τις συναισθηματικές παρορμήσεις; Τι σημαίνουν οι έννοιες της ενσυναίσθησης, της ενεργητικής & συναισθηματικής ακρόασης, της θετικής σχέσης; Πώς μπορεί να τροφοδοτεί με κίνητρα την ζωή του, να  διαχειρίζεται τις αλλαγές, να αναπτύσσει θετική σκέψη;
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄:
Στο κλείσιμο του σεμιναρίου θα ασχοληθούμε με το πιο κρίσιμο θέμα, αυτό της Διαχείρισης Κρίσεων.  Με τη χρήση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στις δυο προηγούμενες συναντήσεις θα αναζητηθούν ευέλικτες λύσεις σε συγκεκριμένες συγκρουσιακές καταστάσεις που θα αναφέρει ως δείγματα η εισηγήτρια ή θα καταθέσουν τα μέλη της ομάδας. Επίσης η ομάδα θα μυηθεί στην αντιστροφή του αρνητικού σε θετικό και τη δημιουργία καλού κλίματος με την αλλαγή λέξεων, στάσης σκέψης & συμπεριφοράς. 

Τέλος,  θα δοθεί στην ομάδα ένα μικρό EQ test (20 σημείων) ως αποτίμηση των συζητήσεων, το οποίο θα είναι αυστηρά προσωπικό και η εισηγήτρια απλώς θα δώσει τις σωστές απαντήσεις μετά την συμπλήρωσή του από όλα τα μέλη της ομάδας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μαγγανά
Συμβουλευτική ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια

Τοποθεσία:
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του MKC City College.

MKC City College
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ25, 6017
Ταχ. Κιβ. 40830, 6308
Λάρνακα,  Κύπρος
T:  (+30) 211-1197022                     
T:  (+357) 24818571 - (+357) 70003535 (από Κύπρο)
Φ:  (+357) 24818572

Κόστος Συμμετοχής:

 • 100 ευρώ + ΦΠΑ 15% κατ’ άτομο.
 • Για κάθε δεύτερη και άνω συμμετοχή από την ίδια εταιρεία παρέχεται έκπτωση 15%.
 • Άτομα 18-25 ετών, φοιτητές (με την επίδειξη ταυτότητας): 50 ευρώ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά.

Εναλλακτικά, κατεβάστε εδώ , συμπληρώστε και στείλτε την αίτηση συμμετοχής στο training@citycollege.ac.cy, ή στο fax (+357) 24818572.

Η δήλωση συμμετοχής και η εξόφληση του κόστους συμμετοχής μπορούν να γίνουν εώς και μία βδομάδα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

*Το σεμινάριο επαναλαμβάνεται κάθε μήνα.

 

Χορηγοί Σεμιναρίου

 
 

    twitter         facebook
MKC City College Larnaca PO Box 40830, Larnaka 6308, CYPRUS
Email: info@citycollege.ac.cy
Tel.: (00357) 24818571